ABS - antiblockovací systém

Systém regulující tlak v brzdné soustavě u každého kola zvlášť tak, aby se zamezilo zablokování kol při brzdném manévru. Obecně užívaná zkratka ABS pochází z anglického názvosloví : Antiblock Brake System.
V roce 1978 přihlásila tento patent firma Bosch.

Pokud nastane taková situace, kdy není u všech kol stejná přilnavost k povrchu vozovky, může dojít k prokluzu jednoho nebo několika kol. Antiblokovací zařízení ABS se v tomto případě automaticky uvede do chodu a sníží brzdný tlak kolo, které se začíná blokovat, dle potřeby jej i zcela uvolní a uvede jej tak do souladu s pohybem ostatních kol. Tato operace se může opakovat i několikrát za vteřinu. Systém funguje na základě informací snímačů rychlosti pohybu umístěných na každém kole, jež předávají potřebné informace počítači, který řídí hydraulické zablokování kol (regulátor tlaku v brzdné soustavě).

Výhodou použití ABS je zvýšení aktivní bezpečnosti a to zejména při zhoršených jízdních podmínkách – náledí, sníh, déšť, atd.